Korjausrakentamisen asiantuntija

Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

Lue lisää korjausrakentamisesta

Uudisrakentaminen

Uudisrakentaminen

Katso uudisrakentamisen palvelut

Muut palvelut

Muut palvelut

Tutustu muihin palveluihimme

Monipuolinen rakennusliike Salon Suomusjärvellä

Salolainen NPT-Rakennus Ky on rakentamisen kokenut ammattilainen. Meillä on vuosien kokemus vaativista rakennustöistä ja olemme erikoistuneet erityisesti korjausrakentamiseen. Teemme myös uudisrakentamista eli omakotitaloja, huviloita, mökkejä, saunoja, maatalousrakennuksia ja halleja. Panostamme aina ensiluokkaiseen työn laatuun ja asiakaspalveluun sillä meille paras mittari työstämme on tyytyväinen asiakas. Päätoimialueemme on Salo ja sen lähialueet sekä Länsi-Uusimaa.

Palvelut

  • Korjausrakentaminen
  • Uudisrakentaminen
  • Ikkunaremontit
  • Julkisivuremontit
  • Kirvesmiestyöt
  • Sisäremontit
  • Piharakentaminen 
  • Mökkitalkkaripalvelut

Palvelut luotettavasti ja ammattitaidolla

Yhteistyökumppaniemme kautta saat sähkö- ja LVI-työt helposti ja vaivattomasti. Teemme myös vesivahinkosaneerauksia sekä muita vahinkosaneeraustöitä taidolla ja kokemuksella.

Teemme aina ensin ilmaisen tutustumiskäynnin kohteeseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

:14px;">TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

NPt-Rakennus Ky (y-tunnus 2175551-7)

Kettulantie 200, 25430 Kettula

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Nina Palmroos-Tuominen

info@npt-rakennus.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

- Henkilötietoja käytetään rekisteröidyn asiakkuuden perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- asiakaspalvelun mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen ja siihen liittyvän viestinnän mahdollistaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:yhteystiedot; nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero. Asiakastiedot; tiedot ostetuista tuotteista /palveluista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarvittaessa varmistamme henkilöllisyyden.

Tarkastusoikeus; Rekisteröity voi tarkastaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisemiseen; rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot

Vastustamisoikeus, rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto; rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus; rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto laissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen; jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle; rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus; rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin NPT-Rakennus Ky ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän määrätyt työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaatiseen päätöksentekoon tai profilointiin

Muista kotitalousvähennys


Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista.

LUE LISÄÄ KOTITALOUSVÄHENNYKSESTÄ VEROHALLINNON SIVUILTA